Przemysł 4.0. – wsparcie dla MŚP na cyfryzację, automatyzację i robotyzację
25 marca 2021

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O wsparcie mogą ubiegać się małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro), które:

  • prowadzą działalność produkcyjną
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł
  • opracują tzw. mapę drogową (plan plan wdrożenia w przedsiębiorstwie zmian w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Otrzymane w ramach konkursu dofinansowanie można przeznaczyć między innymi na:

  • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
  • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej
  • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej.

Jakie technologie mogą zostać dofinansowane?
Przykładowe technologie, na wdrożenie których można otrzymać wsparcie w ramach konkursu to: druk addytywny (druk 3D), integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS), roboty przemysłowe, sztuczna inteligencja, Big Data oraz działania związane z analizą danych, chmura obliczeniowa, cyberbezpieczeństwo, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość oraz blockchain.

Ile wynosi maksymalna wysokość wsparcia w ramach projektu?
Maksymalna wysokość wsparcia, jakie można otrzymać w ramach konkursu to 800 000 złotych (do 85% wartości projektu).

Na kiedy planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków?
Rozpoczęcie naboru wniosków jest planowane na 28 kwietnia 2021 roku.
Nabór zostanie zakończony 30.06.2021 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Wsparcie dla przedsiębiorców na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych - do 85% wartości projektu
Następny
Dofinansowanie w ramach rządowego Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki na lata 2011-2030