Program Polska Strefa Inwestycji (PSI) to nie tylko szansa na uzyskanie ulgi podatkowej dla Twojej firmy. Nasi konsultanci pomogą Ci w wykorzystaniu pełnego potencjału jaki niesie za sobą udział w programie.

Pomoc publiczna / dotacje

Program PSI stanowi rozszerzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych - ulgi podatkowe są dostępne dla inwestycji w każdej lokalizacji w Polsce. Cała Polska stała się jedną strefą ekonomiczną.
PSI w pigułce
Forma wsparcia
Zwolnienie z CIT lub PIT
Przedmiot wsparcia
Inwestycja początkowa
Maksymalny poziom wsparcia
Do 50% wartości nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy (do 60% dla średnich przedsiębiorstw i do 70% dla małych przedsiębiorstw)
Obowiązek utrzymania
Utrzymanie wspieranej inwestycji, utworzonych miejsc pracy i zakupionych aktywów trwałych
Forma decyzji administracyjnej
Decyzja o wsparciu inwestycji
Lokalizacja
Inwestycja początkowa
Mapa maksymalnej intensywności pomocy
regionalnej dla małych przedsiębiorstw
*Miasto Warszawa: 30 p. p.
Duże przedsiębiorstwa: -20 p. p.
Średnie przedsiębiorstwa: -10 p. p.

Dodatkowe korzyści jakie może dać Ci udział w programie

PSI to nie tylko szansa na uzyskanie ulgi podatkowej dla Twojej firmy. Zobacz jakie jeszcze korzyści może dać Ci udział w programie.
  • Dodatkową promocję w przypadku
  • Możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej lokalizacji
  • Możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej
  • Pomoc w nawiązywaniu stałych relacji z jednostkami naukowymi i szkołami
  • Wsparcie transferu wiedzy i budowania zaplecza kadrowego

Warunki otrzymania wsparcia

Kryteria, jakie musi spełniać projekt przemysłowy i projekt usługowy nieznacznie różnią się między sobą. W obu przypadkach obowiązuje lista 10 kryteriów, w podziale na kryteria zrównoważonego rozwoju społecznego (5 pozycji) i zrównoważonego rozwoju gospodarczego (5 pozycji) - konieczne jest spełnienie łącznie 4, 5 lub 6 kryteriów (zależnie od regionu realizacji inwestycji).
Kryteria jakościowe
Kryteria ilościowe
Kryteria jakościowe różnią się w zależności od rodzaju inwestycji (nieco odmienne kryteria dla inwestycji przemysłowych i usługowych). W obu przypadkach kryteria dzielą się na dwie grupy: Zrównoważony rozwój gospodarczy Zrównoważony rozwój społeczny Każda z grup obejmuje pięć kryteriów, a za każde z nich można otrzymać 1 pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi zatem 10. Wymagane minimum zależy od lokalizacji inwestycji, ale konieczne jest uzyskanie co najmniej 1 punktu w każdej grupie.
Kryteria ilościowe określają minimalną wartość kosztów inwestycji. Koszty inwestycji mogą oznaczać nakłady inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników. Minimalny wymagany poziom kosztów zależy od stopy bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowana jest nowa inwestycja (w porównaniu do średniej stopy bezrobocia w kraju), oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Jak wygląda proces składania wniosku?

Czas to pieniądz. Nie musisz tracić go na wypełnianie skomplikowanego wniosku. Nasi eksperci zrobią to za Ciebie. Skontaktuj się z nami aby poznać szczegóły procesu krok po kroku.
1. Bezpłatna symulacja wysokości wsparcia
Przeprowadzimy bezpłatną symulację wysokości możliwego do uzyskania wsparcia przez Twoje przedsiębiorstwo lub firmę
2. Analiza kwalifikowalności projektu
Dokonamy szczegółowej analizy kwalifikowalności Twojej inwestycji do pomocy publicznej w ramach ustalonych kryteriów dla programu PSI
3. Przygotowanie wniosku
Przygotujemy wniosek zgłoszeniowy wraz z biznes planem i niezbędnymi załącznikami. Otrzymasz również kompleksowe wsparcie w uzyskaniu decyzji i ew. procesie negocjacji.
4. Wsparcie po uzyskaniu pomocy publicznej
Doradzimy Ci również po uzyskaniu pozytywnej decyzji - w zakresie rozliczeń z uzyskanej pomocy publicznej (sprawodzania, kontrole, rozliczenia).
Porozmawiaj z naszym ekspertem
Warunki otrzymania wsparcia Warunki otrzymania wsparcia Warunki otrzymania wsparcia Warunki otrzymania wsparcia
Michał Potoplak
Dyrektor Działu Pomocy Publicznej
M: +48 605 625 377
E: m.potoplak@dgp-advisors.pl