Nasi konsultanci mają łącznie ponad 50 lat doświadczenia w skutecznym pozyskiwaniu kapitału dla przedsiębiorców, uczelni, organizacji pozarządowych i samorządów.

Dla nas nie ma przypadków niemożliwych. Przekonaj się jak możemy Ci pomóc.
Pomoc publiczna / dotacje
Przygotowując inwestycję do pozyskania publicznego finansowania przygotowujemy:
 • kompletne wnioski o dofinansowanie;
 • studia wykonalności/biznes plany;
 • wszystkie dokumenty towarzyszące;
 • wprowadzamy inwestycje do Lokalnych Programów Rewitalizacji/Programów ochrony środowiska itp.
 • uczestniczymy w panelach ekspertów.
Finansowanie udziałowe:
Przygotowując klienta do wejścia partnera finansowego (funduszu venture, private equity) lub branżowego:
 • opracowujemy model biznesowy;
 • przygotowujemy dokumenty informacyjne;
 • uczestniczymy w wyborze odpowiedniego partnera;
 • prowadzimy negocjacje umowy inwestycyjnej.
Pożyczka / kredyt
Przygotowując klienta do pozyskania finansowania dłużnego:
 • wybieramy najkorzystniejsze źródło finansowania inwestycji;
 • opracowujemy wniosek kredytowy;
 • opracowujemy biznes plan;
 • uczestniczymy w negocjacji umowy.
Emisja akcji / fuzje / przejęcia
Podejmując się publicznych i prywatnych emisji akcji, fuzji z innymi spółkami i obsługując przejęcia:
 • analizujemy opłacalność takich operacji;
 • przeprowadzamy wszystkie potrzebne analizy finansowe i ekonomiczne;
 • analizujemy zgodność operacji z obowiązującymi normami prawnymi;
 • wyceniamy spółki.
W DGP nigdy nie podchodzimy do projektu oferując klientowi konkretną usługę lub pakiet. Zawsze zaczynamy od szczegółowej analizy Twojego problemu, aby móc zaproponować rozwiązania lub rekomendacje dostosowane do specyficznych potrzeb Twojej organizacji lub firmy.

Najczęstsze wyzwania z którymi zmagają się nasi klienci to:
 • Brak środków finansowych na realizację inwestycyjnych przedsięwzięć
 • Niewystarczające środki finansowe na realizację ryzykownych działań innowacyjnych
 • Bariery formalne związane z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego
 • Brak wiedzy nt. możliwości finansowania rozwoju firmy
 • Ograniczenia w dostępie do tradycyjnych form finansowania rozwoju jak kredyt/pożyczka
Zmagasz się z którymś z powyższych problemów?
Skontaktuj się z naszymi konsultantami
Michał Potoplak
Dyrektor Działu Pomocy Publicznej
M: +48 605 625 377
E: m.potoplak@dgp-advisors.pl
Piotr Grzesiak
Dyrektor Działu Corporate Finance
M: +48 601 711 071
E: p.grzesiak@dgp-advisors.pl
Edyta Woźniak
Dyrektor Działu Instrumentów Dłużnych
M: +48 506 174 314
E: e.wozniak@dgp-advisors.pl