Naszą pracę definiują jej rezultaty. Jesteśmy dumni z tego, że pomagamy osiągać sukces naszym klientom. Poniżej dzielimy się kilkoma owocami naszej pracy.
Wrona Produkcja Podłoża
PO IG 2007 - 2013
Pozyskane środki
19 917 400 zł
Rozwiń
Schowaj
Szczegóły
Przedmiot zamówienia
Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu inwestycyjnego: „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci podłoża grzybni syntetycznej”.
Opis
Projekt dotyczący wdrożenia innowacyjnej linii do produkcji podłoża pod uprawę pieczarek. Jeden z najwyżej ocenionych projektów w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Firma Wrona Produkcja Podłoża jako jedyna firma z branży pieczarkarskiej uzyskała dofinansowanie w ramach popularnego konkursu działania 4.4. PO IG.
Uniwersytet Warszawski
PO Inteligentny Rozwój na lata 2007-2013
Pozyskane środki
22 859 276 zł
Rozwiń
Schowaj
Szczegóły
Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Centrum Badań Ekonomiczno-Społecznych On-line Uniwersytetu Warszawskiego”
Opis
Projekt badawczo-rozwojowy Uniwersytetu Warszawskiego złożony w ramach działania 2.3. PO Inteligentny Rozwój. Drugi najwyżej oceniony projekt w konkursie na ponad 200 złożonych aplikacji..
Energy Composites Sp. z o.o.
RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Pozyskane środki
875 391 zł
Rozwiń
Schowaj
Szczegóły
Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych słupów/żerdzi kompozytowych poliestrowo-szklanych o zwiększonej wytrzymałości”
Opis
Projekt na zakup linii do recyklingu kompozytów. Trzeci najwyżej oceniony projekt spośród 611 wniosków, jakie wpłynęły w ramach konkursu.
Politechnika Warszawska
Procedura legislacyjna
Pozyskane środki
800 000 000 zł
Rozwiń
Schowaj
Szczegóły
Przedmiot zamówienia
Opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Politechniki Warszawskiej na lata 2015-2026, obejmującego renowację zabytkowych budynków PW, w tym rewitalizacja zabytkowego Gmachu Głównego PW, zabytkowego Terenu Głównego PW, rewitalizacja i przebudowa Gmachu Architektury, Pałacyku Rektorskiego, Gmachu Szkoły Biznesu
Opis
Kompleksowy program rozbudowy oraz rewitalizacji infrastruktury Politechniki Warszawskiej. Dofinansowanie zatwierdzane w formie ustawy przez Sejm RP.
Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Panny w Studzionce
PROW na lata 2007 – 2013
Pozyskane środki
1 212 545 zł
Rozwiń
Schowaj
Szczegóły
Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont wieży zabytkowego kościoła położonego w Studzionce”
Opis
Kompleksowe doradztwo obejmujące przygotowanie inwestycji pod kątem administracyjnym, zmianę lokalnego prawa poprzez wprowadzenie inwestycji do Programu Odnowy Wsi Studzionka, która była niezbędnym elementem złożenia wniosku oraz przyznania dofinansowania.
Jakie są Twoje wyzwania?
Nasi specjaliści są na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń do nas i przekonaj się jak możemy Ci pomóc.
Michał Potoplak
Dyrektor Działu Pomocy Publicznej
M: +48 605 625 377
E: m.potoplak@dgp-advisors.pl
Piotr Grzesiak
Dyrektor Działu Corporate Finance
M: +48 601 711 071
E: p.grzesiak@dgp-advisors.pl
Edyta Woźniak
Dyrektor Działu Instrumentów Dłużnych
M: +48 506 174 314
E: e.wozniak@dgp-advisors.pl