W DGP łączymy głębokie zrozumienie organizacji i rynku na którym operuje, z analitycznym i usystematyzowanym podejściem, żeby pomóc zdobyć Ci środki na realizacje Twoich celów.
Analiza potrzeb klienta
DGP zapewnia dobór odpowiedniego źródła finansowania uwzględniającego cel inwestycji, harmonogram jej wdrażania czy też maksymalną wysokość finansowania.

Tworzymy montaże finansowe uwzględniając środki własne, instrumenty dłużne, jak obligacje/kredyty, preferencyjne pożyczki, poręczenia i gwarancje bankowe, udziałowe formy pozyskiwania kapitału (w tym fundusze venture czy private equity).
Dobór odpowiedniej metody finansowania rozwoju firmy
  • pomoc publiczna/dotacja
  • emisja akcji/obligacji
  • pożyczka/kredyt
  • finansowanie udziałowe (fundusz private equity, fundusz venture, inwestor prywatny/branżowy)
Zarządzanie inwestycją
W DGP przejmujemy odpowiedzialność za rozliczenie dotacji Klienta. Zajmujemy się przygotowaniem wniosków o płatność, monitorowaniem inwestycji pod kątem jej zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie oraz zgodności z prawem. Zapewniamy bieżące sprawdzanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji księgowej.
Zmagasz się z którymś z powyższych problemów?
Skontaktuj się z naszymi konsultantami
Michał Potoplak
Dyrektor Działu Pomocy Publicznej
M: +48 605 625 377
E: m.potoplak@dgp-advisors.pl
Piotr Grzesiak
Dyrektor Działu Corporate Finance
M: +48 601 711 071
E: p.grzesiak@dgp-advisors.pl
Edyta Woźniak
Dyrektor Działu Instrumentów Dłużnych
M: +48 506 174 314
E: e.wozniak@dgp-advisors.pl