Fundusz Ekspansji Zagranicznej – współfinansowanie zagranicznych projektów inwestycyjnych
15 marca 2021

Do kogo skierowany jest program?
Udział w programie mogą wziąć przedsiębiorstwa zdolne do pozyskania środków na sfinansowanie wkładu własnego do zagranicznego projektu inwestycyjnego (przynajmniej 50% wartości inwestycji), a ponadto posiadające doświadczenie i kadrę menedżerską mającą kompetencje do poprowadzenia zagranicznego biznesu opartego na sprawdzonym w Polsce modelu bądź rozszerzającego dotychczasową działalność firmy.

Ile może wynieść wsparcie?
Wielkość inwestycji Funduszu w jeden projekt wynosi zazwyczaj od jednego do kilkunastu mln EUR, przy czym nie będzie stanowiła więcej niż 50% wartości całej inwestycji.

Co konkretnie może współfinansować Fundusz?
Fundusz może sfinansować między innymi:
- przejęcie zagranicznej spółki,
- utworzenie nowej spółki,
- dalszy rozwój istniejącej już zagranicznej spółki zależnej polskiego przedsiębiorstwa.
Inwestycja może obejmować zarówno kraje należące do Unii Europejskiej, jak też te znajdujące się poza jej granicami, w tym również kraje rozwijające się oraz kraje wysokiego ryzyka. Dotyczy to niemal wszystkich sektorów - Fundusz może inwestować nie tylko w spółki produkcyjne, ale też dystrybucyjne i usługowe.

Co można zyskać dzięki Funduszowi Ekspansji Zagranicznej?
Współfinansowana przez Fundusz ekspansja zagraniczna umożliwia polskim przedsiębiorstwom poszerzenie skali działalności i zwiększenie dochodów między innymi poprzez:
- wzrost sprzedaży i wyższe marże,
- koncentrację na procesach o najwyższej wartości dodanej,
- wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,
- budowę własnej marki i sprzedaż bezpośrednio do docelowego odbiorcy,
- pozyskanie nowych pracowników i przejęcie poddostawców,
- ekonomię skali w opracowaniu nowych produktów, a także w badaniach i rozwoju,
- przejęcie marki handlowej lub know-how.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Wsparcie dla firm z branży turystycznej z woj. śląskiego
Następny
Wsparcie dla przedsiębiorców na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych - do 85% wartości projektu