Wsparcie dla firm z branży turystycznej z woj. śląskiego
29 stycznia 2021

FILAR VII Śląskiego Pakietu dla Turystyki - WSPARCIE MŚP Z BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Pomoc w ramach VII Filaru Śląskiego Pakietu dla Turystyki skierowana jest do przedsiębiorców z szeroko rozumianej branży turystycznej na terenie województwa śląskiego. Program zakłada dofinansowanie projektów inwestycyjnych podnoszących konkurencyjność przedsiębiorstw realizowanych w ramach RPO WSL.

Do kogo jest skierowany program?

W konkursie mogą wziąć udział mikro i małe przedsiębiorstwa z województwa śląskiego, prowadzące działalność w szeroko definiowanej branży turystycznej, które odnotowały znaczący spadek przychodów.

Ile wynosi maksymalne dofinansowanie?

Maksymalna wartość dofinansowania to 500 tys. zł, co pozwoli dofinansować około 160-200 przedsiębiorstw. Dofinansowanie w ramach pomocy de minimis może wynieść do 85% wartości projektu.

Na co można przeznaczyć otrzymane wsparcie?

W konkursie będą wspierane projekty inwestycyjne, przewidujące między innymi dostosowanie firm z branży turystycznej do działania w podwyższonych standardach sanitarnych i higienicznych. Ponadto, program przewiduje również możliwość dofinansowania kosztów pośrednich związanych z realizowaną inwestycją.

Kiedy można spodziewać się rozpoczęcia naboru wniosków?

Przewidywany termin rozpoczęcia naboru to II kwartał 2021.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Zapytanie ofertowe nr 01/2020
Następny
Fundusz Ekspansji Zagranicznej - współfinansowanie zagranicznych projektów inwestycyjnych