Dotacje na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na Śląsku
31 stycznia 2024

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami na terenach zdegradowanych w celu rozwoju regionu. Wnioski można składać do 19 marca 2024.

Kto i na co może skorzystać z dofinansowania?

Program skierowany jest do szerokiej grupy przedsiębiorstw, od mikro po duże przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego.

Celem jest wsparcie przedsiębiorstw w zagospodarowaniu terenów zdegradowanych, w tym poprzemysłowych, pogórniczych oraz innych obiektów zdewastowanych. Finansowanie ma na celu przekształcenie tych terenów w infrastrukturę lokalną, gospodarczą, kulturalną, rekreacyjną czy sportową, z wyłączeniem celów mieszkaniowych.

Jaka jest pula środków przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć?

Dostępna pula środków to 165 373 433,39 złotych.
Minimalna wartość przedsięwzięcia nie może być niższa niż 10 000 000 złotych.
Maksymalna wartość przedsięwzięcia nie może przekroczyć 11 000 000 Euro.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych.

Co wchodzi w katalog kosztów kwalifikowalnych?

  • Roboty i materiały budowlane,
  • Środki trwałe/dostawy,
  • Wartości niematerialne i prawne.

Jakie wymagania musi spełnić wnioskodawca?

  • Przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane jako działalność gospodarcza na terenie jednego z 7 podregionów województwa śląskiego (katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski, sosnowiecki).
  • Weryfikacja lokalizacji przedsiębiorstwa dokonywana jest na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać od 31 stycznia 2024 r. do 19 marca 2024 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Znamy harmonogram naborów w 2024 roku. Znajdź finansowanie dla swojej firmy!