Bony na cyfryzację – dofinansowanie wdrożenia w firmie technologii cyfrowych
3 sierpnia 2021

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?
O dofinansowanie ubiegać się mogą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Na etapie oceny wniosków premiowane będą wybrane branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19.

Na co można otrzymać wsparcie?
Wsparciem zostaną objęte działania mające na celu zwiększenie zakresu wykorzystania przez MŚP technologii cyfrowych, a więc między innymi zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także - w ograniczonym zakresie - zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa.

Kiedy planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków?
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości nabór wniosków odbędzie się w terminie od 20 września do 20 października bieżącego roku. Ogłoszenie konkursu (wraz z jego szczegółowym regulaminem) jest natomiast planowane na 5 września 2021 roku.

Ile wyniesie maksymalna wysokość wsparcia?
Dofinansowanie wyniesie do 85% i będzie udzielone w ramach pomocy de minimis. Maksymalna wysokość wsparcia, jakie będzie można otrzymać w ramach programu to 255 000 zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.Poprzedni
Dofinansowanie w ramach rządowego Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki na lata 2011-2030
Następny
Nowy konkurs NCBiR - wsparcie projektów z zakresu energetyki wiatrowej, technologii wodorowych, magazynów energii oraz mikrosieci energetycznych i cieplnych