Pożyczka na rozwój – program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rozwój przedsiębiorstwa
13 czerwca 2019
Pożyczka na rozwój w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma na celu sfinansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Dofinansowanie można uzyskać na zakup, instalację i integrację nowych środków trwałych, tj. maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia. Zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi. Integrację zakupionego oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym i systemem informatycznym. Po zrealizowaniu projektu zgodnie z umową, możesz otrzymać od PARP dotację w kwocie do 40 000,00 zł na refinansowanie części wkładu własnego. Pożyczkę mogą uzyskać mikro, mali przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski od co najmniej 2 lat, posiadający zatwierdzone sprawozdanie finansowe. Maksymalna wartość pożyczki to 500 tys. zł Wsparcie wynosi do 80% wydatków kwalifikowanych, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 20% wydatków kwalifikowanych.
Następny
Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną