Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną
26 czerwca 2019
Polska Strefa Inwestycji to ustawowy instrument wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje. W jego ramach przedsiębiorcy otrzymują od 10 do 15 lat na zrealizowanie inwestycji i skorzystanie z ulgi podatkowej, niezależnie od wielkości firmy, którą prowadzą. Co więcej, inwestycja może być usytuowana gdziekolwiek (nie tylko na terenie dotychczasowych specjalnych stref ekonomicznych), ma to zachęcać inwestorów do inwestycji na terenie całego kraju. Analogicznie jak w przypadku Specjalnych Stref Ekonomicznych zachęta ma postać zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym. Decyzje o wsparciu będą wydawane na czas oznaczony, na 10, 12 bądź 15 lat w zależności od intensywności pomocy publicznej w danym województwie. Okres obowiązywania decyzji wyznacza jednocześnie okres, w którym można korzystać ze zwolnienia podatkowego. Pomoc publiczną mogą uzyskać wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu oraz niektóre firmy z sektora usług. Ulgę podatkową można dostać na m.in. na utworzenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej, wprowadzenie nowych produktów lub zmianę procesu produkcyjnego. Szansa na skorzystanie z pomocy publicznej istnieje po spełnieniu specjalnych kryteriów ilościowych i jakościowych. Kryteria ilościowe są to minimalne koszty inwestycji w zależności od statusu przedsiębiorstwa (małe, średnie, duże). Kryteria jakościowe są podzielone na dwie grupy: zrównoważony rozwój gospodarczy oraz zrównoważony rozwój społeczny. Spełnienie kryteriów jakościowych nastąpi po uzyskaniu 60% procent punktów, a więc 6 na 10 możliwych.
Poprzedni
Pożyczka na rozwój - program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rozwój przedsiębiorstwa
Następny
Powrót Funduszy norweskich - od października nowe nabory na dofinansowania