Sukces dwóch projektów badawczo – rozwojowych realizowanych przez naszych klientów w konkursie 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw
1 sierpnia 2019
W dniu 31.07.2019 r. ogłoszono wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”. Z zadowoleniem przyjęliśmy, że dwie współpracujące z nami firmy dostały się na listę podstawową projektów do dofinansowania. Firma Glaze Prosthetics Sp. z o.o.  może liczyć na wsparcie w wysokości 934 319,00 zł na projekt pt. "Opracowanie ultralekkich protez kończyny górnej (przedramienia i ramienia) dla dzieci w wieku 5-15 lat wytwarzanych w technologii druku 3D (SLS i MJF)". Natomiast firma Intense Group Sp. z o.o. zostanie dofinansowana kwotą 1 102 800,00 zł na projekt pt. "Inteligenta Platforma Intense BPMS: nowatorska platforma generowania aplikacji mobilnych BPMS bez udziału programistów".
Poprzedni
Dogrywka Kredytu na innowacje technologiczne
Następny
Zapytanie ofertowe nr 01/2020