Wsparcie dla sektora kultury i kreatywnego
18 stycznia 2023

Kreatywna Europa to program Unii Europejskiej na lata 2021-2027, którego celem jest finansowe wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnych. Budżet programu zaplanowany w ramach edycji 2021-2027 wynosi 2,4 mld euro.

Program jest wdrażany poprzez trzy komponenty: media, kultura oraz międzysektorowy.

W ramach komponentu kultura aktualnie trwa nabór na Projekty współpracy europejskiej. Jest to obszar grantowy wspierający działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i kreatywnego.

Wsparcie zostanie przyznane projektom współpracy przyczyniającym się do osiągnięcia jednego z poniższych celów:

Cel 1 – Ponadnarodowa twórczość i rozpowszechnianie: aby wzmocnić transnarodowe tworzenie i obieg europejskich dzieł i artystów;

Cel 2 – Innowacje: aby poszerzyć zdolność europejskich sektorów kultury i kreatywnego do wprowadzania innowacji, generowania miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego.

Poza odnoszeniem się do celów określonych powyżej, pierwszeństwo będą miały projekty służące realizacji co najmniej jednego (i nie więcej niż dwóch) z poniższych priorytetów:

  • publiczność: zwiększenie dostępu do kultury i uczestnictwa w niej, jak również zaangażowanie publiczności;
  • włączenie społeczne: promowanie i wzmacnianie integracji społecznej, w szczególności osób niepełnosprawnych, osób należących do mniejszości i grup marginalizowanych społecznie;
  • zrównoważony rozwój: przyczynianie się do Europejskiego Zielonego Ładu, w tym Nowego Europejskiego Bauhausu, poprzez zachęcanie sektora kultury i kreatywnego do współtworzenia i rozpowszechniania praktyk przyjaznych dla środowiska, a także do podnoszenia świadomości ekologicznej poprzez podejmowane działania;
  • nowe technologie: pomoc europejskim sektorom kultury i kreatywnym w pełnym wykorzystaniu nowych technologii w celu zwiększenia ich konkurencyjności, a także przyspieszenie ich cyfrowej transformacji;
  • wymiar międzynarodowy: budowanie współpracy transnarodowej w ramach europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym zachęcanie organizacji lokalnych i mikroorganizacji, do podjęcia aktywności na poziomie międzynarodowym;

Kto może ubiegać się o dofinasowanie?

Publiczne i prywatne organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa sektora kultury i kreatywnego, mające siedzibę w Unii Europejskiej lub w jednym z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa – tj. Ukraina, Palestyna, Izrael, Tunezja, Armenia, Turcja, Serbia, Gruzja, Północna Macedonia, Czarnogóra, Kosowo, Bośnia i Hercegowina, Albania, Lichtenstein, Norwegia, Islandia.

Projekt można realizować w trzech kategoriach:

Do kiedy można składać wnioski?

Termin składania wniosków upływa 23 luty 2023r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Wsparcie dla przemysłu energochłonnego
Następny
Już w lutym wystartują konkursy o dotacje dla przedsiębiorców z nowego budżetu UE