Ruszył nabór na dotacje dla firm zajmujących się przetwórstwem rolnym
21 października 2022

Przypominamy, że w terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 18 listopada 2022 r. można składać wnioski na dotacje dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Otrzymane fundusze mogą zostać przeznaczone m.in.

  • na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń - wykorzystywanych do przetwarzania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych;
  • na zakup środków transportu spełniające normy niskiej emisji spalin - wykorzystywanych do przewozu produktów rolnych;
  • budowę lub przebudowę budynków i obiektów infrastruktury związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska.

Kto może starać się o dofinansowanie?

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, jeżeli;

  1. wykonuje na terytorium Polski działalność związaną z przetwarzaniem lub wprowadzaniem na rynek produktów rolnych, lub wykonuje działalność związaną z rybołówstwem lub akwakulturą;
  2. ma nadany numer identyfikacyjny;
  3. jest pełnoletnia – w przypadku osoby fizycznej.  

Jakie są formy udzielenia wsparcia?

Wsparcie ma charakter refundacji (do 50% kosztów kwalifikowalnych), natomiast obowiązujące limity pomocy to:

  1. 3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa
  2. 10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa
  3. 15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa

Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Do 850 000 złotych dotacji dla przedsiębiorców z branży meblarskiej
Następny
Pierwsze konkursy dotacyjne dla dużych przedsiębiorstw