Rusza konkurs INFOSTRATEG na projekty rozwijające polski potencjał sztucznej inteligencji (SI)
10 maja 2022

Program INFOSTRATEG został przygotowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Czwarty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach czterech tematów z zakresu tematycznego programu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie w ramach projektu?

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski:

 • jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu
  albo
 • konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:
  • samych jednostek naukowych;
  • samych przedsiębiorstw;
  • przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Na co można przeznaczyć otrzymane dofinansowanie?

Konkurs obejmuje cztery tematy z zakresu tematycznego programu:

 • TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy,
 • TEMAT 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek,
 • TEMAT 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji,
 • TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są kontakty z min. jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym).

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?

Maksymalna wysokość dofinansowania w poszczególnych fazach projektu wynosi:

TEMAT 1. faza I - 3 mln zł, faza II - 4 mln zł, faza III - 3 mln zł

TEMAT 5. faza I - 10 mln zł, faza II - 20 mln zł, faza III - 10 mln zł

TEMAT 7. faza I - 3 mln zł, faza II - 4 mln zł, faza III - 3 mln zł

TEMAT 8. faza I - 3 mln zł, faza II- 4 mln zł, faza III - 3 mln zł

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach projektu (intensywność pomocy publicznej) to:

 • 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku badań podstawowych, 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych i 25% kosztów kwalifikowanych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych.

W przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych intensywność pomocy ulega zwiększeniu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców lub jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z warunków określonych w rozporządzeniu MNiSW ws. pomocy publicznej - do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych.

 • 90% kosztów kwalifikowanych - w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis
 • 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku dofinansowania dla jednostek naukowych. Jednostki naukowe mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

Kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór wniosków rozpoczyna się 27 maja 2022 r. i kończy 18 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Rusza konkurs wspierający innowacyjne i inwestycyjne projekty rolnicze
Następny
NCBR ogłasza nowy program umożliwiający sfinansowanie opracowania i wdrożenia żywnościowych produktów prozdrowotnych.