Dofinansowania do 3.5 miliona złotych na zakup maszyn w obszarze zielonych technologii! W czerwcu ruszy nowy nabór PARP
29 maja 2024

W czerwcu PARP rozpocznie przyjmowanie wniosków na działania obejmujące zielone technologie, w tym wpisujące się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym.  Beneficjentami programu, którego łączna pula dofinansowania została ustalona na 325 milionów złotych mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wnioski będzie można składać do 20 sierpnia 2024.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

O wsparcie finansowane z funduszy Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w ramach działania A2.2.1. „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ” mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność produkcyjną lub usługową na terenie Polski.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte te przedsięwzięcia, których celem jest zmiana modelu biznesowego na taki, który uwzględnia rozwiązania gospodarki cyrkularnej, a inwestycja jest związana z wdrożeniem technologii środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Efektem może być lepsza gospodarka materiałowa (np. ograniczenie pobierania surowców pierwotnych), zwiększenie efektywności energetycznej (np. izolacja termiczna albo używanie energooszczędnych urządzeń) oraz transformacja w kierunku zerowej ilości odpadów (np. zamknięcie łańcuchów dostaw, w których odpad staje się produktem).

Wsparcie można przeznaczyć na:

  • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych (prace budowlane, remonty);
  • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii;
  • zakupy inwestycyjne (np. zakup środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane, zakup wyposażenia, zakup oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn, zakup robót i materiałów budowlanych);
  • szkolenia, przekwalifikowanie pracowników.

Jaka jest pula środków przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć?

Pula środków w konkursie:

325 000 000 zł

Maks. poziom dofinansowania:

85%

Koszty kwalifikowane:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi 896 380 zł. a maksymalna 4 481 900 zł

Maksymalna wartość dofinansowania

 3 500 000 zł

Jakie wymagania musi spełnić wnioskodawca?

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nie może być zaplanowane później niż w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku o objęcie projektu wsparciem. Z kolei jego zakończenie nie może wykraczać poza datę 31 marca 2026 r.

Wśród kryteriów wyboru projektów do dofinansowania kładziony jest nacisk na finansową wykonalność projektu, posiadanie odpowiednich zasobów do wdrożenia oraz inwestycje o potencjale rynkowym i szybkim okresie zwrotu.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać od 25 czerwca do 20 sierpnia 2024.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Innowacje cyfrowe w przedsiębiorstwach - startuje konkurs na Śląsku
Następny
Chcesz rozwijać OZE w swojej firmie? Rusza nowy program wsparcia