Pierwsze konkursy dotacyjne dla dużych przedsiębiorstw
25 listopada 2022

Pierwsze konkursy dotacyjne dla dużych przedsiębiorstw zapowiedziane są na lutym 2023

NCBR, które jest w nowej perspektywie budżetowej UE instytucją finansującą projekty dla dużych przedsiębiorstw, zapowiada ogłoszenie konkursów w ramach programu FENG, czyli Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Czas przed ogłoszeniem pierwszych naborów wniosków jest świetnym momentem dla firm, aby zweryfikować plany rozwojowe, sprawdzić jakie możliwości daje nowy program i rozpocząć przygotowania. 

FENG to program stanowiący kontynuację dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020, którego celem jest m.in. zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, a także wzrost konkurencyjności MŚP.

Dla kogo będą skierowane konkursy ogłaszane przez NCBR?

  • samodzielne duże przedsiębiorstwo (zatrudniające co najmniej 250 pracowników)
  • konsorcjum dużych przedsiębiorstw, również z MŚP
  • konsorcjum dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych
  • konsorcja MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych

Jaka będzie forma wdrożenia projektów?

W ramach konkursów obowiązywać będzie wsparcie modułowe dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy. Obowiązkowym modułem będzie: moduł B+R, w ramach którego, wnioskodawca będzie mógł ubiegać się finansowanie wszystkich lub wybranych elementów procesu badawczego - od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu czy testowanie go. Efektem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania (będącego innowacją produktową lub innowacją w procesie biznesowym dot. produkcji wyrobów lub usług) możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.  Moduł B+R to minimum 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu dla dużych przedsiębiorców to 1 mln zł.

Dodatkowo w zależności od potrzeb i specyfiki projektu, przedsiębiorstwo będzie mogło wybrać moduły uzupełniające:

  • Moduł wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na wdrożenie w działalność przedsiębiorstwa wyników prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań. Prace B+R mogą być dofinansowane w ramach modułu „B+R”, sfinansowane z innych środków lub zakupione przez Wnioskodawcę. Nowość na poziomie min. kraju.

  • Moduł infrastruktura B+R

Wsparcie w formie dotacji przeznaczone na tworzenie infrastruktury niezbędnej do realizacji agendy badawczej opracowanej przez wnioskodawcę. Celem modułu jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP. Agenda badawcza to plan realizacji prac B+R (badań przemysłowych i prac rozwojowych) na potrzeby wnioskodawcy, mających na celu opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym (w zakresie produkcji wyrobów lub usług), spójnych z obszarami Krajowa Informacja Skarbowa.

  • Moduł cyfryzacja

Finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Wdrążone rozwiązania musi być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa. Wykluczone są wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie.

  • Moduł zazielenienie przedsiębiorstw

Transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych - uwzględnienie aspektów środowiskowych i przestawienie się na model cyrkularny: od wyboru kontrahentów i zasobów, przez projektowanie produktów i usług, aż po zrównoważoną produkcję i zarządzanie odpadami oraz cyklem życia produktów. Wsparcie obejmuje m. in.:

- ekoprojektowanie

- przeprowadzania środowiskowej oceny cyklu życia

- oceny śladu środowiskowego produktu.

Wdrążone rozwiązania muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

  • Moduł internacjonalizacja

Celem modułu jest umiędzynarodowienie produktów, rozumiane jako promocja zagraniczna produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy, zmierzającego m.in. do wsparcia procesu komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw lub łańcuchach wartości (udział w targach zagranicznych czy gospodarczych misjach wyjazdowych lub przyjazdowych o randze międzynarodowej związanych tematycznie z promowanym produktem, usługi doradcze związanych z internacjonalizacją produktu). Ponadto, uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrona w przypadku ich naruszenia. Limit dla modułu to do 20 % kosztów kwalifikowalnych modułu B+R.

  • Moduł kompetencje

Celem modułu jest doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywania kwalifikacji, w tym kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, lub kwalifikacji i kompetencji rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji, rozumianych jako formalne potwierdzanie posiadanych kompetencji, przez uprawniony do tego podmiot, w szczególności z zakresu:

- prac B+R

- inteligentnych specjalizacji

- transferu technologii

- ochrony własności przemysłowej

- ekoprojektowania

- zarządzania innowacjami

- polityki klimatycznej

- gospodarki o obiegu zamkniętym.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Ruszył nabór na dotacje dla firm zajmujących się przetwórstwem rolnym
Następny
Wsparcie dla przemysłu energochłonnego