Nowe dofinasowanie dla dużych przedsiębiorstw na automatyzację, cyfryzację, robotyzację w kierunku Przemysłu 4.0.
3 kwietnia 2023

Ministerstwo Aktywów Finansowych planuje uruchomić nowy konkurs w ramach którego, wspierane będą inwestycje na rzecz cyfryzacji, robotyzacji oraz transformacji przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0.

Na co konkretnie będzie można przeznaczyć dofinasowanie?

  • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych i budowę inteligentnych fabryk (ang. Smart Factory)
  • wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M) oraz Internetu rzeczy (IoT)
  • wykorzystywanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI)
  • wdrażanie cyfrowych miejsc pracy m.in. poprzez wprowadzanie nowoczesnej komunikacji, pracy grupowej, pracy zdalnej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych
  • wdrażanie systemów automatyzujących procesy
  • tworzenie platform cyfrowych oraz wdrażanie innychinnowacyjnych rozwiązań nakierowanych na cyfryzację przedsiębiorstwa
  • zakup nowych aktywów rzeczowych
  • pokrycie kosztów leasingu/najmu/dzierżawy oraz kosztów planów i projektów
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji na specjalistyczne oprogramowanie)
  • zakup nieruchomości/gruntu, przy zastrzeżeniu, że koszty zakupu nieruchomości będą mogły stanowić max. 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. 

FORMA DOFINASOWANIA

Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowania na projekty o wartości od 8 000 000,00 zł do 140 000 000,00 zł. Wsparcie w ramach konkursu będzie mieć charakter bezzwrotny. Intensywność dofinansowania i w efekcie wkład własny, który będzie musiał wnieść przedsiębiorca będą uzależnione od miejsca realizacji inwestycji. Wsparcie będzie stanowić regionalną pomoc inwestycyjną i będzie udzielane zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Na najwyższy poziom dofinansowania będą mogli liczyć przedsiębiorcy z regionów Polski Wschodniej. 

BENEFICJENCI

Ze wsparcia skorzystać będą mogły wyłącznie duże przedsiębiorstwa ze wszystkich województw w Polsce. Przy czym przedsiębiorcy chcący realizować projekt w województwach dolnośląskim i wielkopolskim oraz w części województwa mazowieckiego (dotyczy tylko tych gmin województwa mazowieckiego, które zgodnie z mapą pomocy regionalnej mają intensywność wsparcia w wysokości 25%) będą mogli uzyskać pomoc wyłącznie na inwestycję początkową, która zapoczątkuje nową działalność gospodarczą.

Dodatkowo, w tym konkretnym konkursie dodatkowo punktowane są projekty, w których wnioskodawcy zadeklarują, że realizacja projektu zakończy się do 31 grudnia 2024 r. Takie projekty dostaną dodatkowe 8 punktów na etapie oceny merytorycznej projektu, jednak należy pamiętać, że w przypadku niewywiązania się z tej deklaracji przewidziane będą konsekwencje określone w umowie o dofinansowanie.

TERMINY

Konkurs zostanie ogłoszony w II kwartale 2023 r. Na przełomie II i III kwartału uruchomiany zostanie nabór wniosków. Zawarcie umów o dofinansowanie planowo powinno dojść do skutku  IV kw. 2023 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Zapraszamy na bezpłatne interaktywne warsztaty - RTLS Lunch and Learn w Katowicach
Następny
Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie na temat cyfrowej przyszłość magazynów