NCBR ogłasza nowy program umożliwiający sfinansowanie opracowania i wdrożenia żywnościowych produktów prozdrowotnych.
2 czerwca 2022

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Do konkursu mogą przystąpić:

  • przedsiębiorstwa - samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo 
  • przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo 
  • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:
  • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 50%. W skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie i jaki jest zakres tematyczny programu?

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację projektów, które mogą obejmować:

  • badania przemysłowe,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Program obejmuje 3 tematy:

1. TEMAT: NUTRIGENOMIKA I BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI),

2. TEMAT: ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM

3. TEMAT: ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA

Ile może wynieść dofinansowanie projektu?

Finansowanie realizacji projektu będzie miało formę dofinansowania udzielanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Całkowity budżet I konkursu to 100 mln zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln zł. 

W zależności od statusu przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonych prac poziom dofinansowania wynosi nawet do 90%, a poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% w ramach działalności niegospodarczej.

Kiedy rusza nabór wniosków?

Nabór wniosków rozpoczyna się od 6 lipca 2022 r. i trwa do 30 września 2022 r. do godz. 16.00.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Rusza konkurs INFOSTRATEG na projekty rozwijające polski potencjał sztucznej inteligencji (SI)
Następny
Mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027