Mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027
4 lipca 2022

Mapa obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027.


Maksymalne poziomy pomocy dla przedsiębiorstw w poszczególnych regionach Polski bez uwzględnienia premii dla MŚP

Grafika: PARP

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Jak wynika z mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027, nie ma możliwości udzielenia pomocy projektom zlokalizowanym w mieście stołecznym Warszawa i niektórych powiatach ościennych (0%). W pozostałych regionach województwa mazowieckiego maksymalna wysokość wsparcia może sięgać 50% (lub 70% z uwzględnieniem premii dla MŚP).


Maksymalne poziomy pomocy dla przedsiębiorstw w województwie mazowieckim bez uwzględnienia premii dla MŚP


Grafika: PARP

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

W województwie wielkopolskim intensywność wsparcia wynosi 15-25% (bez uwzględnienia premii dla MŚP) i zależy od podregionu oraz daty udzielenia pomocy.

Maksymalne poziomy pomocy dla przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim bez uwzględnienia premii dla MŚP


Grafika: PARP

PREMIA DLA MŚP

Istnieje możliwość zwiększenia intensywności pomocy w poszczególnych regionach*:

- o 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i

- o 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji mikro i małych przedsiębiorstw.

*Nie dotyczy obszaru województwa mazowieckiego w ogóle nie objętego pomocą (0%).


Maksymalne poziomy pomocy dla przedsiębiorstw w poszczególnych regionach Polski z uwzględnieniem premii dla MŚP


Grafika: ideazone

Poprzedni
NCBR ogłasza nowy program umożliwiający sfinansowanie opracowania i wdrożenia żywnościowych produktów prozdrowotnych.
Następny
Czego i kiedy mogą spodziewać się przedsiębiorcy w nowym rozdaniu funduszy europejskich?