Już w lutym wystartują konkursy o dotacje dla przedsiębiorców z nowego budżetu UE
3 lutego 2023

19 stycznia został ogłoszony harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r. Nabory w działaniach FENG w 2023 r. uwzględniają bogatą ofertę wsparcia dla firm, a także organizacji badawczych oraz instytucji wspierających biznes. Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie wynosi aż 4,7 mld euro (21 mld zł).

Poniżej przedstawiamy kilka interesujących naborów, w których można pozyskać finansowanie m.in. na budowę hali, zakup maszyn, automatyzację produkcji, odnawialne źródła energii, termomodernizację czy cyfryzację działalności.

Ścieżka SMART

Kto może być beneficjentem?

 • przedsiębiorstwa
 • konsorcja przedsiębiorców
 • konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi lub pozarządowymi

Na co można przeznaczyć wsparcie?

 • prace B+R
 • wdrożenia innowacji (budowa hali produkcyjnej, zakup maszyn itp.)
 • rozwoju infrastruktury B+R
 • internacjonalizacji (promocja zagraniczna, udział w targach)
 • rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem
 • cyfryzacja/automatyzacja produkcji
 • wdrożenie rozwiązań proekologicznych w firmie

Termin:

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 21 lutego do 12 kwietnia 2023r.

Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP

Kto może być beneficjentem?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można przeznaczyć wsparcie?

 • zakup i wdrożenie rozwiązań IT służących transformacji cyfrowej (zakup gotowych rozwiązań w formie licencji lub praw własności do technologii)

Termin:

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 27 lutego do 29 grudnia 2023r.

Promocja marki innowacyjnych MŚP

Kto może być beneficjentem?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych

Na co można przeznaczyć wsparcie?

 • działania związane z udziałem w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach

Termin:

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 20 czerwca do 20 września 2023r.

Kredyt technologiczny

Kto może być beneficjentem?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można przeznaczyć wsparcie?

 • zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii i uruchomienie na jej podstawie produkcji nowych produktów lub usług
 • wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych

Termin:

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 23 marca do 31 maja 2023r.

Kredyt ekologiczny

Kto może być beneficjentem?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • small-mid caps (małe spółki o średniej kapitalizacji zatrudniające do 499 pracowników, niebędące MŚP)
 • mid-caps (spółki o średniej kapitalizacji zatrudniające do 3000 pracowników, niebędące MŚP)

Na co można przeznaczyć wsparcie?

 • termomodernizacja budynków/obiektów
 • zakup, instalacja i uruchomienie odnawialnych źródeł energii
 • wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń na efektywniejsze energetycznie
 • zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii
 • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności

Termin:

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 6 czerwca do 17 sierpnia 2023r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Wsparcie dla sektora kultury i kreatywnego
Następny
Zapraszamy na bezpłatne interaktywne warsztaty - RTLS Lunch and Learn w Katowicach