Internacjonalizacja MŚP – wsparcie dla firm z obszaru Polski Wschodniej do 85% wartości projektu
8 listopada 2021

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektu?
O dofinansowanie w ramach projektu ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli ujawniony w rejestrze adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Polski Wschodniej.
W przypadku przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli co najmniej jeden ujawniony w ewidencji adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Polski Wschodniej.

Na co można przeznaczyć otrzymane dofinansowanie?
Wsparcie otrzymane w ramach naboru można przeznaczyć między innymi na:

  • nabycie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności,
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego.

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?
Wsparcie może wynieść do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład własny musi wynieść przynajmniej 15% kosztów.
Maksymalnie otrzymać można 800 000 zł.

Kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?
Nabór wniosków rozpoczął się 18.10.2021 i potrwa do 22.12.2021 roku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.


Poprzedni
Ruszył konkurs na dotacje do instalacji gospodarki odpadami
Następny
Liderzy świadomej konsumpcji. Najczęściej skanowane firmy aplikacji Pola - panel dyskusyjny