EIC ACCELERATOR – dotacje na prace badawcze i ich wdrożenie do działalności
21 października 2021

EIC Accelerator to program Europejskiej Rady Innowacji zapewniający bezpośrednie wsparcie dla innowatorów na prace B+R oraz na sfinansowanie kosztów wdrożenia produktu na rynek.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

EIC Accelerator jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż (w tym start-upów działających for-profit) oraz pod pewnymi warunkami również do tzw. małych mid-caps*.

O wsparcie firma musi aplikować samodzielnie, nie ma możliwości złożenia wniosku w konsorcjum.

*small mid-cap to mała spółka o średniej kapitalizacji (do 500 pracowników), która w ramach konkursu może ubiegać się wyłącznie o komponent inwestycyjny (projekt powyżej 8 TRL).

Zakresy tematyczne konkursu

Warunkiem podstawowym, który trzeba spełnić przy składaniu wniosku, jest posiadanie prototypu oraz osiągnięcie minimum 5/6** poziomu gotowości technologicznej (TRL)- dokonano demonstracji w laboratorium lub warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Wnioski można składać w ramach następujących naborów:

 • Accelerator Open: Nie ma obszarów tematycznych. Przedsiębiorca sam określa temat, w ramach którego składa wniosek;
 • Accelerator Challenge: Wspiera start-upy i MŚP, które opracowują rozwiązania z zakresu wskazanych strategicznych technologii (zdrowie, zielone innowacje dla odbudowy ekonomicznej UE, rozwiązania cyfrowe).

Komisja Europejska preferuje innowacje przełomowe (technologia, produkt, usługa), charakteryzujące się wysokim potencjałem rozwojowym na rynku europejskim i globalnym oraz obarczone wysokim stopniem ryzyka.

** Przez TRL 5 rozumiemy, że osiągnąłeś w pełni TRL 4 i obecnie znajdujesz się w TRL 5. To samo dotyczy kolejnych poziomów.

Opcje finansowania

Dostępne są następujące opcje finansowania:

 • Grant – dofinansowanie od 0,5 mln euro do 2,5 mln euro (70% kosztów kwalifikowanych) lub
 • Finansowanie mieszane – finansowanie w formie grantu (do 70% kosztów kwalifikowanych) uzupełnione o finansowanie kapitałowe (equity) od 0,5 mln euro do 15 mln euro na komercjalizację produktu.

Granty finansują projekty na poziomie 5/6-8 TRL. Projekty powyżej TRL 8 (komercjalizacja) będą finansowane wyłącznie z finansowania mieszanego.

Przykładowe kategorie kosztów możliwych do sfinansowania

 • Wynagrodzenia;
 • Podwykonawstwo;
 • Materiały do prac B+R;
 • Testy konieczne do spełnienia wymagań regulacyjnych i standaryzacyjnych;
 • Zarządzanie własnością intelektualną;
 • Amortyzacja środków trwałych.

Wymogi formalne

Dopuszczalny czas trwania projektu to 12-24 miesiące. Nabór wniosków prowadzony jest w kilku etapach:

 • Etap 1: Krótki wniosek (podsumowanie, prezentacja i 3-minutowe wideo) – nabór jest ciągły, wniosek można złożyć w każdym czasie, ocena trwa do 4 tygodni. Pozytywnie oceniony krótki wniosek ważny jest przez 12 miesięcy (w tym czasie Wnioskodawca musi złożyć wniosek pełny);
 • Etap 2: Pełna aplikacja;
 • Etap 3: Panel ekspertów z udziałem 6-osobowej komisji (w formie online lub w Brukseli, w zależności od rozwoju pandemii).

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Nowy konkurs NCBiR - wsparcie projektów z zakresu energetyki wiatrowej, technologii wodorowych, magazynów energii oraz mikrosieci energetycznych i cieplnych
Następny
Dotacje do 50% wartości inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - nabór ARiMR