EIC ACCELERATOR 2022 – 1,7 mld euro na finansowanie prac badawczych i ich wdrożenia do działalności
17 lutego 2022

Na początku lutego Komisja Europejska przyjęła program pracy Europejskiej Rady ds. Innowacji na rok 2022 (więcej informacji tutaj). Tym samym ustalone zostały terminy projektów na rok 2022 oraz uruchomiono kolejną pulę ich finansowania, m.in. w ramach EIC Accelerator - programu zapewniającego bezpośrednie wsparcie dla innowatorów na prace B+R oraz na sfinansowanie kosztów wdrożenia produktu na rynek.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

EIC Accelerator jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż (w tym start-upów działających for-profit) oraz pod pewnymi warunkami również do tzw. małych mid-caps*.

O wsparcie firma musi aplikować samodzielnie, nie ma możliwości złożenia wniosku
w konsorcjum.

Zakresy tematyczne konkursu

Warunkiem podstawowym, który trzeba spełnić przy składaniu wniosku, jest posiadanie prototypu oraz osiągnięcie minimum 5/6** poziomu gotowości technologicznej (TRL) - dokonano demonstracji w laboratorium lub warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Wnioski można składać w ramach następujących naborów:

 • Accelerator Open: Nie ma obszarów tematycznych. Przedsiębiorca sam określa temat, w ramach którego składa wniosek;
 • Accelerator Challenge: Wspiera rozwiązania z zakresu wskazanych strategicznych celów, tj.:
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych netto o minimum 55% do 2030 r. (EIC EIC Accelerator Challenge: Technologies for Fit for 55),
  • budowa strategicznej autonomii w zakresie rozwiązań kwantowych, kosmicznych, medycznych (EIC Accelerator Challenge: Technologies for Open Strategic Autonomy).

Komisja Europejska preferuje innowacje przełomowe (technologia, produkt, usługa), charakteryzujące się wysokim potencjałem rozwojowym na rynku europejskim
i globalnym oraz obarczone wysokim stopniem ryzyka.

Opcje i wysokość finansowania

Dostępne są następujące opcje finansowania:

 • Grant – dofinansowanie od 0,5 mln euro do 2,5 mln euro (70% kosztów kwalifikowanych), lub
 • Finansowanie mieszane – finansowanie w formie grantu (do 70% kosztów kwalifikowanych) uzupełnione o finansowanie kapitałowe (equityod 0,5 mln euro do 15 mln euro na komercjalizację produktu.

Granty finansują projekty na poziomie 5/6-8 TRL. Projekty powyżej TRL 8 (komercjalizacja) będą finansowane wyłącznie z finansowania mieszanego.

Przykładowe kategorie kosztów możliwych do sfinansowania

 • wynagrodzenia;
 • podwykonawstwo;
 • materiały do prac B+R;
 • testy konieczne do spełnienia wymagań regulacyjnych i standaryzacyjnych;
 • zarządzanie własnością intelektualną;
 • amortyzacja środków trwałych.

Terminy składania wniosków w 2022r.

Nabór wniosków obejmuje kilka etapów:

Etap I: krótki wniosek (short proposal) – składany w dowolnym czasie, zawiera
5-stronnicowe podsumowanie projektu, prezentację oraz 3-minutowe wideo. Ocena trwa około 4 tygodni. Pozytywnie oceniony krótki wniosek ważny jest przez 12 miesięcy
(w tym czasie Wnioskodawca musi złożyć wniosek pełny).

Etap II: pełny wniosek (full proposal) – składany w przypadku pozytywnej oceny krótkiego wniosku. Nabór pełnych wniosków w 2022 r. trwa w ramach 3 terminów (tzw. cut-off):

 • Cut-off #1: 23.03.2022 r.
 • Cut-off #2: 15.06.2022 r.
 • Cut-off #3: 05.10.2022 r.

Etap III: panel ekspertów z udziałem komisji (face to face interview), prowadzony
w języku angielskim, w formie online lub w Brukseli (w zależności od rozwoju pandemii). Dla każdego z cut-off wyznaczono terminy spotkań panelowych, będzie to kolejno:

 • 10.05.2022r. - 20.05.2022r.
 • 12.09.2022r. - 23.09.2022r.
 • 21.11.2022r. - 02.12.2022r.

* small mid-cap to mała spółka o średniej kapitalizacji (do 499 pracowników), która w ramach konkursu może ubiegać się wyłącznie o komponent inwestycyjny (projekt powyżej 8 TRL).
**  przez TRL 5 rozumiemy, że osiągnąłeś w pełni TRL 4 i obecnie znajdujesz się w TRL 5. To samo dotyczy kolejnych poziomów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Rusza konkurs na dotacje do inwestycji w zakresie innowacji w obszarze wód śródlądowych i morskich
Następny
Wsparcie dla organizacji humanitarnej