Do 850 000 złotych dotacji dla przedsiębiorców z branży meblarskiej
13 października 2022

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków na pilotażowy Program „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”. W jego ramach producenci będą mogli starać się o dofinansowanie na zakup robotów przemysłowych dla swoich przedsiębiorstw meblarskich.

Na co można przeznaczyć otrzymane wsparcie?

Wspacie udzielane jest na przedsięwzięcia technologiczne, mające na celu poprawę jakości, elastyczności i wydajności produkcji dzięki jej robotyzacji i automatyzacji. Do dofinansowania kwalifikują się więc koszty takie jak:

  • nabycie, montaż, instalacja i uruchomienie nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych;
  • nabycie, montaż, instalacja i uruchomienie pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych;
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 850 000 złotych. Wkład własny to co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O wsparcie mogą starać się mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący czynną działalność gospodarczą na terenie Polski w zakresie produkcji mebli, którzy przynajmniej w dwóch z trzech ostatnich zamkniętych latach obrotowych osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 3 mln złotych.

Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia?

Wnioski można składać od 8 listopada 2022 do 6 grudnia 2022.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Dotacje na inwestycje dla firm zajmujących się przetwórstwem rolnym
Następny
Ruszył nabór na dotacje dla firm zajmujących się przetwórstwem rolnym