Czego i kiedy mogą spodziewać się przedsiębiorcy w nowym rozdaniu funduszy europejskich?
7 lipca 2022

Wstępne zapowiedzi ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mówią, że na początku 2023 roku ma wystartować konkurs dotacyjny z największego programu wspierającego polską przedsiębiorczość: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

FENG to program stanowiący kontynuację dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020, którego celem jest m.in. zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, a także wzrost konkurencyjności MŚP.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Program skierowany jest do:

 • Przedsiębiorstw,
 • Sektora nauki,
 • Konsorcjów przedsiębiorców i konsorcjów przedsiębiorców z podmiotami badawczymi,
 • Ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji finansowych.

Na co mogą liczyć przedsiębiorcy w ramach programu FENG?

Jednym z priorytetów programu FENG (2022-2027) jest wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach:

 • B+R,
 • Wdrożeń nowych rozwiązań,
 • Infrastruktury,
 • Internacjonalizacji,
 • Rozwoju kompetencji,
 • Automatyzacji i robotyzacji,
 • Zielonej gospodarki.

Jakie są formy wsparcia dla przedsiębiorców?

W ramach priorytetu "Wsparcie dla przedsiębiorców" dostępne będą następujące formy wsparcia:

 • Dotacja (na działania B+R i wdrożenie modułów uzupełniających),
 • Dotacja warunkowa (na wdrożenie innowacji).

Wysokość dotacji będzie ustalana na podstawie mapy pomocy regionalnej https://dgp-advisors.pl/mapa-pomocy-regionalnej-na-lata-2022-2027/ i będzie zróżnicowana w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Jaka jest forma wdrażania priorytetu „Wsparcie dla przedsiębiorców”?

W ramach konkursów związanych z wdrażaniem ww. priorytetu obowiązywać będzie wsparcie modułowe dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy. Obowiązkowym modułem będzie:

 • Prace B+R* lub
 • Wdrożenie innowacji.

Dodatkowo w zależności od potrzeb i specyfiki projektu, przedsiębiorstwo będzie mogło wybrać moduły uzupełniające:

 • Infrastruktura B+R,
 • Cyfryzacja,
 • Zazielenienie,
 • Internacjonalizacja,
 • Kompetencje.

*w przypadku dużych firm moduł B+R będzie obligatoryjny

Moduł prace B+R

W ramach modułu prace B+R wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na:

 • Badania przemysłowe i prace rozwojowe,
 • Projekty realizowane samodzielnie przez przedsiębiorstwo lub w konsorcjum (np. z jednostką naukową).

Wsparcie w formie dotacji na realizację modułu prace B+R będą mogły uzyskać:

 • Przedsiębiorstwa z sektora MŚP,
 • Duże przedsiębiorstwa (w tym small mid-caps i mid-caps),
 • Jednostki naukowe pod warunkiem że będą partnerami w konsorcjum z przedsiębiorstwem.

Moduł wdrożenie innowacji

W ramach modułu wdrożenie innowacji wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na wdrożenie prac B+R:

 • Realizowanych samodzielnie w ramach modułu prace B+R lub
 • Zrealizowanych lub zakupionych wcześniej przez przedsiębiorcę.

Wsparcie w formie dotacji warunkowej na realizację modułu wdrożenie innowacji będą mogły uzyskać:

 • Przedsiębiorstwa z sektora MŚP,
 • Duże przedsiębiorstwa (w tym small mid-caps i mid-caps).

Moduły uzupełniające

Projekt badawczo-rozwojowy i/lub wdrożeniowy będzie mógł być uzupełniony innymi działaniami odpowiadającymi potrzebom wnioskodawcy. Przykładowy projekt finansowany w ramach programu FENG może obejmować: prace B+R + cyfryzacja + wdrożenie + infrastruktura B+R. Poszczególne moduły uzupełniające obejmują:

 • Infrastruktura B+R – wsparcie w formie dotacji o które mogą ubiegać się firmy z sektora MŚP, duże przedsiębiorstwa i jednostki naukowe działające w konsorcjum, przeznaczone na tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych służących realizacji agendy badawczej w projektach indywidualnych lub konsorcjalnych,
 • Cyfryzacja – wsparcie w formie dotacji na działania związane z analityką danych i optymalizacją produkcji, robotyzacją linii produkcyjnych, oprogramowaniem obniżającym koszty prototypowania i wprowadzania nowych produktów, wdrażaniem cyfrowych bliźniaków, rozwiązań z zakresu Internetu rzeczy i systemów zwiększających cyberbezpieczeństwo oraz wykorzystaniem Big Data,
 • Zazielenienie – wsparcie w formie dotacji służące wdrażaniu koncepcji gospodarki o zabiegu zamkniętym,
 • Internacjonalizacja – wsparcie w formie dotacji służące: komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziałowi w międzynarodowych łańcuchach dostaw, promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych, uzyskaniu ochrony praw własności intelektualnej lub jej utrzymaniu poza Polską,
 • Kompetencje – wsparcie w formie dotacji pozwalające wnioskodawcom na zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy wspomagającej realizację pozostałych modułów, szczególnie w obszarach dotyczących: inteligentnych specjalizacji, Przemysłu 4.0, transferu technologii, ekoprojektowania, zarządzania innowacjami i obsługi infrastruktury badawczej.

 Na kiedy jest przewidywany nabór wniosków?

Pierwsze konkursy w ramach FENG zapowiadane są na styczeń 2023 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027
Następny
Wojna trwa - pomóżmy ratować życie ukraińskich żołnierzy!