Chcesz rozwijać OZE w swojej firmie? Rusza nowy program wsparcia
6 czerwca 2024

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło szczegóły długo wyczekiwanego przez przedsiębiorców konkursu. Nabór w ramach działania FENX.02.02 (Rozwój OZE) wystartuje już w czerwcu, a wsparcie finansowe można uzyskać na budowę lub rozbudowę OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu. W puli konkursu finansowanego z EFRR jest 300 milionów złotych.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Finansowanie jest dostępne dla wszystkich przedsiębiorców.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Pulę środków podzielono między dwa obszary:

a) Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.

b) Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu, z wyłączeniem instalacji wykorzystania biomasy w procesie zgazowania.

Ministerstwo określiło również wymagane moce instalacji:

Energia elektryczna: 

  • z biomasy - powyżej 5MWe,
  • z biogazu - powyżej 0,5 MWe,

Energia cieplna:

  • z biomasy - pow. 5 MWth/5 MWe,
  • z biogazu - pow. 0,5 MWth,

Warunki wsparcia

Dofinansowanie można uzyskać zarówno jako dotację (do 49%) jak i preferencyjną pożyczkę (nawet do 100% wartości przedsięwzięcia).

Obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki IF, dotacji IF i pożyczki NFOŚiGW obejmujących łącznie 100 % kosztów kwalifikowanych. Wyjątek stanowią przedsięwzięcia realizowane w formule "project finance” dla których obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki IF, dotacji IF i pożyczki NFOŚiGW obejmujących łącznie 85 % kosztów kwalifikowanych. Dla pozostałych 15 % kosztów kwalifikowanych obowiązuje wymóg udziału środków własnych odbiorcy ostatecznego wsparcia.

Jaka jest pula środków przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć?

W budżecie konkursu przewidziano 300 mln zł, w tym: 150 mln zł na przedsięwzięcia wymienione w pkt a) i 150 mln zł w pkt b).

W ramach naboru obowiązują następujące limity wsparcia ze środków EFRR:

  • w przypadku przedsięwzięć wymienionych w pkt a) maksymalne łączne dofinansowanie ze środków EFRR (pożyczka+dotacja) wynosi nie więcej niż 50 mln zł, 
  • w przypadku przedsięwzięć wymienionych w pkt b) maksymalne łączne dofinansowanie ze środków EFRR (pożyczka+dotacja) wynosi nie więcej niż 40 mln zł.

Do kiedy można składać wnioski?

Ministerstwo zapowiedziało, że nabór zostanie uruchomiony już w czerwcu 2024 i potrwa do września 2024.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy Państwa do kontaktu.

Poprzedni
Dofinansowania do 3.5 miliona złotych na zakup maszyn w obszarze zielonych technologii! W czerwcu ruszy nowy nabór PARP
Następny
Zwiększ efektywność energetyczną swojej firmy. Unijne dotacje dla średnich i dużych przedsiębiorstw